Aleksander Dębicz (Polska)

Aleksander Dębicz jest absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu Heleny Furmanowicz-Kurzyńskiej i Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Elżbiety Tarnawskiej. Jego muzyczne poszukiwania obejmują nie tylko działalność solową, lecz także kameralistykę. Koncertował zarówno w Polsce, jak i za granicą (m.in. Niemcy, Francja, Rumunia, Włochy, Austria, Turcja). Aleksander Dębicz jest także kompozytorem. Punktem wyjścia dla Aleksandra Dębicza jest muzyka klasyczna. Artysta w swej działalności chce powrócić do zaniechanej praktyki improwizacji, która była stałym elementem koncertów i spotkań muzycznych do XIX wieku.

Zamknij